Hulpverlening waar dit het hardst nodig is…

 • ANBI
 • De Belastingdienst heeft de stichting de ANBI– Beschikking toegekend, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

  Algemene gegevens
  • De stichting Hulza is opgericht op 20 april 1998
  • De statuten zijn op 15 september 1998 gewijzigd
  • Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (KvK): 33302558
  • Het RSIN nummer van de belastingdienst: 8069.64.753
  • Rekeningnummer Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië:  NL80ABNA051.28.57.326
  • Postadres:
  • Samenstelling van het bestuur:
   • Monique Smiers, voorzitter
   • Inèza Messack, secretaris / penningmeester
   • Mieke Schuren, lid