Hulpverlening waar dit het hardst nodig is…

Wilt u ook doneren? Dat kan…

De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit giften en particuliere donaties, waar wij heel blij mee zijn. Wij willen ons blijven inzetten voor bevolkingsgroepen in Vietnam, die onze hulp hard nodig hebben. Met name de etnische minderheden in de bergdorpen en ver afgelegen gebieden in het Tây Giang district, in de Quang Nam provincie, waar wij onze ondersteuning willen uitbreiden.

Door middel van onze nieuwsbrieven hebben wij u een indruk willen geven van de projecten, die wij in Hoi An en in de omgeving reeds hebben gerealiseerd. Sinds 2007 is de stichting als ANBI geregistreerd, waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is. Als u wilt doneren kunt u dit doen door geld over te maken op onderstaande rekening.

Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië
Franciscus van Assisiëlaan 111
1185 CH Amstelveen
Rekeningnummer NL80ABNA051.28.57.326

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw steun.

Monique Smiers, namens Stichting Hulza