Hulpverlening waar dit het hardst nodig is…

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan de verbetering van de leef- en leeromstandigheden van bevolkingsgroepen in Vietnam. Met name de mensen waarvoor de economische ontwikkeling achterblijft, zoals arme gezinnen op het platteland en in de visserij in de omgeving van Hoi An. Daarnaast worden veel scholen in de bergdorpen in het Tây Giang district, gelegen in de Quang Nam provincie, ondersteund met hulpgoederen. In de komende jaren zal de stichting steeds meer projecten in deze afgelegen gebieden ontwikkelen.

In een periode van vier weken worden kleine projecten gestart en gerealiseerd. Mocht een project binnen deze periode niet geheel kunnen worden afgerond, neemt onze contactpersoon Phi, wonende in Hoi An, de afwikkeling voor haar rekening en houdt zij de stichting op de hoogte over de voortgang en realisatie van de lopende projecten.

Na elk bezoek aan Vietnam wordt een nieuwsbrief gemaakt voor de donateurs. Voor meer informatie over de gerealiseerde projecten zijn alle nieuwsbrieven, van de afgelopen jaren, te downloaden.

Monique Smiers, voorzitter
Inèza Messack, secretaris / penningmeester
Mieke Schuren, lid