Eindejaarsuitje voor de kinderen


Life Skill Trainingen en Onderwijs voor kinderen met HIV/AIDS

Kinderen die besmet zijn met hiv/aids kunnen zichzelf niet helpen en zijn afhankelijk van de zorg van grootouders of familieleden. (De ouders zijn vaak  al jong overleden aan aids.) Het zijn vaak oudere mensen, die niet veel kunnen werken en hun zorgvaardigheden zijn ook beperkt. Ze zijn erg arm en kunnen er daarom niet voor zorgen dat deze kinderen voldoende onderwijs en voedsel krijgen. Door de enorme inzet van het team van VNHIP (Vietnam Health Improvement Project) en het Quang Nam Centrum voor Ziektebestrijding konden er een aantal activiteiten doorgaan, zoals gepland.

Door de financiële ondersteuning van Hulza was het mogelijk studiebeurzen te verstrekken en huishoudens te voorzien van een aantal benodigde zaken. Zo zijn 20 kinderen ingeschreven voor het schooljaar 2021-2022 en dat was geweldig nieuws. Door de inschrijving stelt het deze kinderen in staat onderwijs te volgen en te integreren in zowel hun families als in hun gemeenschappen. De Life Skill Trainingen (het ontwikkelen van levensvaardigheden) voor de kinderen hebben geen doorgang kunnen vinden. I.v.m. de pandemie heeft VNHIP de activiteiten moeten uitstellen. Voor de kinderen met hiv/aids zijn deze trainingen heel belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen. Net zoals volwassenen worden zij gediscrimineerd, maar zijn minder goed in staat zichzelf te beschermen. Ze voelen zich schuldig, worden angstig, verlegen en passief. Op dit moment is de overheid bezig met de 1e vaccinatie van kinderen van 6 tot 18 jaar. We hopen dat halverwege dit jaar de trainingen weer kunnen worden gestart.

Life Skill Trainingen en Onderwijsinschrijving

Dit meisje kan haar studiebeurs niet thuis ontvangen. Haar grootvader is bang dat de buren te nieuwsgierig zijn en ze misschien weten dat zij besmet is met HIV. Daarom moest zij de studiebeurs ontvangen op een andere plaats ver van haar eigen huis.